نوآوران امین
1400/03/03
15:11
قند هکمتان(#قهکمت) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 5 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 1...

قند هکمتان(#قهکمت)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۵۴۶,۳۰۹ میلیون ریال به مبلغ ۲,۶۶۷,۷۳۷ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۱ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۳۰۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0