نوآوران امین
1400/06/24
16:02
#بازدهی سهام ها طی #یک_سال گذشته حاکی از آن است که بیشترین بازدهی به ترتیب مربوط به نمادهای زیر بوده است : #بکاب #گدنا #رافزا #میدکو #غگیلا ...

#بازدهی سهام ها طی #یک_سال گذشته حاکی از آن است که بیشترین بازدهی به ترتیب مربوط به نمادهای زیر بوده است :#بکاب


#گدنا


#رافزا


#میدکو


#غگیلا#سامانه_سودیابwww.nadpco.com#سبدگردانی_هوشمند_نوآوران_امین☎️۰۲۱۸۷۷۰۰۸۰۸انتهای خبر

0
0