کدال۳۶۰
1399/10/29
13:05
#ساذری اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت آذریت ▪️ شرکت آذریت در دوره 9 ماهه منتهی به 1399...

#ساذری


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت آذریت▪️ شرکت آذریت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۳,۷۰۰٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۷ ریال سود محقق کرده است.▪️ «ساذری» با سرمایه ثبت شده ۲۲۸,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۷۰۵ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۳:۰۵:۰۶ (۷۱۳۰۹۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0