پایگاه خبری انتخاب
1399/09/03
23:42
♦️ توصیه‌های سه‌گانه اشتون به بایدن برای حفظ برجام ♦️ از تقویت تیم رئیس جمهور منتخب تا قرار دادن برجام بعنوان توافق اول و بر پایه قوی‌ تر جزئیات...

♦️ توصیه‌های سه‌گانه اشتون به بایدن برای حفظ برجام♦️ از تقویت تیم رییس جمهور منتخب تا قرار دادن برجام بعنوان توافق اول و بر پایه قوی ترجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲SVq


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0