کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
1400/05/11
12:39
📌ثروتمندترین استانهای ایران 🔹استانهای به ترتیب «تهران، بوشهر، یزد، سمنان، مرکزی، اصفهان و قزوین» دارای بالاترین و استانهای به ترتیب «سیستان و بلوچ...

📌ثروتمندترین استانهای ایران🔹استانهای به ترتیب «تهران، بوشهر، یزد، سمنان، مرکزی، اصفهان و قزوین» دارای بالاترین و استانهای به ترتیب «سیستان و بلوچستان، کردستان، گلستان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، لرستان، خراسان جنوبی و چهار محال و بختیاری» به ترتیب دارای پایین ترین درآمد اقتصادی (تولید ناخالص بدون نفت/گاز/معدن/برق) سرانه در بین استانهای کشور پیش از تحریمها (۱۳۹۶) بودند.


🔹تقریبا همه استانهای ثروتمند ایران دارای خوشه های صنعتی (صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی) هستند و همه استانهای فقیر و محروم از این صنایع بی بهره هستند. خوشه های صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی منجر به ایجاد اشتغال و توزیع درآمد شده و به صورت مستقیم و غیرمستقیم (جانبی، القایی و سرریز) موجب رشد اقتصادهای منطقه ای می شوند.به نقل از کانال آقای اقتصاد
انتهای خبر

0
0