بانی فام
1399/10/09
13:26
#غنوش (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال2% سود تا محدوده 64170 ریال در صورت نزول قیمت احتمال8% ضرر تا محدوده 57130 ریا...

#غنوش


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۲٪ سود تا محدوده ۶۴۱۷۰ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۸٪ ضرر تا محدوده ۵۷۱۳۰ ریال


▫️روند کلی کوتاه مدت : نزولی


▫️پایداری روند : متوسط


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : هیجان خریداران


▫️زمان تغییر روند : نزدیکانتهای خبر

0
0