کارگزاری آبان
1399/08/24
09:40
📈رايانه ای ها هم همسو با دیگر گروه ها افزایش قیمت را تجربه می کنند.#آپ٬ #رتاپ٬ #تاپكيش٬ #سپ پر تقاضا های گروه اند.#رانفور منفی و متعادل داد و ستد م...

📈رایانه ای ها هم همسو با دیگر گروه ها افزایش قیمت را تجربه می کنند.#آپ٬ #رتاپ٬ #تاپکیش٬ #سپ پر تقاضا های گروه اند.#رانفور منفی و متعادل داد و ستد می شود.#تاپکیش٬ #مرقام٬ #مفاخر٬ #پرداخت٬ #مداران و #سیستم مثبت و متعادل اند.


انتهای خبر

0
0