تی اس ای پرس
1399/10/07
09:19
↘️ #شپنا در محدوده حمایتی مهمی قرار گرفته است معاملات امروز پالایشگاه اصفهان برای روند کوتاه مدت سهم و سایر نمادهای پالایشی حائز اهمیت است. @TseP...

↘️


#شپنا در محدوده حمایتی مهمی قرار گرفته استمعاملات امروز پالایشگاه اصفهان برای روند کوتاه مدت سهم و سایر نمادهای پالایشی حایز اهمیت است.


@TsePressانتهای خبر

0
0