بولتن اقتصادی
1399/08/22
19:54
سازمان جهانی بهداشت احتمالاًً استفاده از واکسن کرونای روسیه را تأیید می‌کند ▫️ «سازمان جهانی بهداشت» (WHO) امروز پنجشنبه تصریح کرد در حال انجام را...

سازمان جهانی بهداشت احتمالا استفاده از واکسن کرونای روسیه را تایید می‌کند▫️ «سازمان جهانی بهداشت» (WHO) امروز پنجشنبه تصریح کرد در حال انجام رایزنی‌هایی با نهاد روسی تولیدکننده واکسن «اسپوتنیک» در خصوص قرار دادن این واکسن در فهرست ویژ‌ه موسوم به «محصولات مورد استفاده در شرایط اضطراری» است.

انتهای خبر

0
0