پایگاه خبری انتخاب
1400/05/27
17:09
♦️تحلیل «گروه بین المللی بحران» از اوضاع افغانستان؛ 🔹رویکردهای گیج کننده طالبان، از بازداشت و اعدام مخالفان و ربودن زنان جوان تا وعده عفو گسترده؛ ...

♦️تحلیل «گروه بین المللی بحران» از اوضاع افغانستان؛🔹رویکردهای گیج کننده طالبان، از بازداشت و اعدام مخالفان و ربودن زنان جوان تا وعده عفو گسترده؛ آیا می توان به این گروه اعتماد کرد؟ / انتخابجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲enA


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0