کدال۳۶۰
1399/10/29
12:05
#کالا اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت بورس کالای ایران ▪️ شرکت بورس کالای ایران در دوره...

#کالا


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت بورس کالای ایران▪️ شرکت بورس کالای ایران در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۳۴٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۸۳۸ ریال سود محقق کرده است.▪️ «کالا» با سرمایه ثبت شده ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۲,۰۹۳,۸۸۲ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۱٪ رشد داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۲:۰۴:۵۱ (۷۰۶۶۳۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0