خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/01/27
20:40
شرکت سرمایه گذاری تکادو | #وکادو | 📆 1401/01/27 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 39,443 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 17,000 ♦️قیم...

شرکت سرمایه گذاری تکادو | #وکادو |📆 ۱۴۰۱/۰۱/۲۷🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۳۹,۴۴۳🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۱۷,۰۰۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۴۳➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0