کافه بورس
1400/01/08
08:00
شفاف‌سازی مثبت 3 نماد #وبملت #وبصادر و #وتجارت درخصوص دریافت بخشی از مطالبات آنها از دولت: میزان سهام تحصیل شده در وبصادر در حدود 18 هزار میلیارد ت...

شفاف‌سازی مثبت ۳ نماد #وبملت #وبصادر و #وتجارت درخصوص دریافت بخشی از مطالبات آنها از دولت:


میزان سهام تحصیل شده در وبصادر در حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان در #وتجارت ۱۶.۵۰۰ میلیارد تومان و در وبملت ۹ هزار میلیارد تومان است.انتهای خبر

0
0