کارگزاری آبان
1401/02/17
14:31
📊#امید اطلاعیه 1401/02/17 *تامین سرمایه امید* افشای اطلاعات بااهمیت - (پذیرش تعهدات جدید - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ موضوع تعهد:...

📊#امید


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۱۷


*تامین سرمایه امید*


افشای اطلاعات بااهمیت - (پذیرش تعهدات جدید - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰


موضوع تعهد:پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲ (صبهمن ۰۵۲)


تاریخ پذیرش تعهد:۱۴۰۱/۰۲/۱۷


مبلغ تعهد:۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال


شرح موضوع شامل طرف تعهد و اهداف و برنامه ها:پذیرش تعهد پذیره نویسی (موضوع بند ۲۹ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی) و بازارگردانی اوراق صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲ (صبهمن ۰۵۲) به مبلغ ۳.۰۰۰ میلیارد ریال به منظور تامین سرمایه در گردش بابت خریدقطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو،با نرخ سود ۱۸ درصد سالانه، به مدت ۴ سال و به تاریخ سررسید ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ با ضمانت توثیق سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن، شرکت ایران خودرو و شرکت بهمن دیزل با عاملیت شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) منتشر می‌شود. درآمد بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق یاد شده جمعا به مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال که شامل ۱۵ میلیارد ریال درآمد تعهد پذیره نویسی در سال اول و مبلغ ۱۶۵ میلیارد ریال درآمد بازارگردانی اوراق است که طی ۴ سال آتی شناسایی خواهد شد.
انتهای خبر

0
0