نوآوران امین
1401/02/12
18:13
تولید برق ماه تاب کهنوج(#بکهنوج) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/10/30 (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ⭕️ کاهش 9 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 140...

تولید برق ماه تاب کهنوج(#بکهنوج)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)⭕️ کاهش ۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳,۳۲۴,۶۳۳ میلیون ریال به مبلغ ۳,۰۱۱,۹۱۹ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۱۹۴ درصدی زیان خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق زیان ۵۹۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0