پایگاه خبری انتخاب
1400/05/26
20:51
سخنگوی طالبان: 🔹 بحث درباره دولت هم‌شمول در جریان است؛ به زودی شاهد برپایی آن خواهیم بود 🔹 زنان می ‌توانند همانند مردها کار کنند و در جامعه باشند...

سخنگوی طالبان:


🔹 بحث درباره دولت هم‌شمول در جریان است؛ به زودی شاهد برپایی آن خواهیم بود🔹 زنان می ‌توانند همانند مردها کار کنند و در جامعه باشند؛ با آنها در چارچوب شریعت اسلام رفتار خواهد شد🔹 از این به بعد افغانستان دیگر مرکز تولید تریاک نخواهد بودجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲elI


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0