تحلیل با سید علی محسنی
1399/10/03
22:21
#کپشیر در حالی در 3 ماهه اول 294 میلیارد ریال فروش زد که در تیر 112 میلیارد ریال فروش داشت و مرداد 105 میلیارد ریال و شهریور در یک رشد خوب 175 م...

#کپشیر در حالی در ۳ ماهه اول ۲۹۴ میلیارد ریال فروش زد که در تیر ۱۱۲ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد ۱۰۵ میلیارد ریال و شهریور در یک رشد خوب ۱۷۵ میلیارد ریالی شده است و مهر ۱۶۸ میلیارد ریال و ابان ۱۴۷ میلیارد ریال و اذر هم ۲۰۵ میلیارد ریال


مجموعا به ۱۲۱۰ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه ۷۵۳ میلیارد ریال است .


نرخ فروش شهریور ۱۲۷,۷۵۹,۷۶۰ ریال و مهر ۱۳۵,۲۸۲,۸۵۷ ریال و ابان۱۳۵,۴۲۸,۵۷۱ ریال و اذر ۱۳۸,۰۴۶,۲۱۸ ریال استانتهای خبر

0
0