کانال افزایش سرمایه
1401/05/30
17:16
👆👈#شدوص #افزایش_سرمایه 🔶 آگهی ثبت افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 474,522 میلیون ریال 🔺 میزان افزایش سرمایه : 475,478 میلیون ریال 🔰 درصد افزایش س...

👆👈#شدوص #افزایش_سرمایه🔶 آگهی ثبت افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۴۷۵,۴۷۸ میلیون ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۱۰۰٪📅 تاریخ ثبت : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ مطالبات و آورده نقدی ۴۷۵,۴۷۸ میلیون ریال۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۱۶:۲۹:۳۳مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0