اماکو (مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر)
1399/08/27
11:06
#فولاد محدوده ۱۲۰۰-۱۱۰۰ باند حمایتی خوبی برای سهم هست و میشه انتظار یک صعود کارکتیو برای تکمیل کارکشن B داشت. طبق ساختار سوپر سیکل، رالی جدید بعد ...

#فولاد


محدوده ۱۲۰۰-۱۱۰۰ باند حمایتی خوبی برای سهم هست و میشه انتظار یک صعود کارکتیو برای تکمیل کارکشن B داشت. طبق ساختار سوپر سیکل، رالی جدید بعد از تکمیل ریز موجهای انتهایی کارکشن B با هدف سقف تاریخی و بالاتر استارت خواهد خورد.


http://www.emaco.proانتهای خبر

0
0