مجید سلطانی
1399/09/23
10:22
وقتی کسی می پرسد چرا #شستا منفی و بدون حمایت است اما سهم تشتکسازی هر روز صف خرید است، من فقط می تونم بگم این هم یک روی بازار ماست!

وقتی کسی می پرسد چرا #شستا منفی و بدون حمایت است اما سهم تشتکسازی هر روز صف خرید است، من فقط می تونم بگم این هم یک روی بازار ماست!


انتهای خبر

0
0