سهام بنیادی
1399/09/30
08:05
#درخواستی #سکارون ۹۹/۹/۳۰ 📉 حمایت اصلی ۱۳۹۰۰ 🏴‍☠ حد ضرر ۱۳۰۰۰ 🏁 هدف اول ۱۸۶۷۰ 🏁 هدف بلند مدتی ۳۳۶۰۰ 👈🏻 لینک چارت 📉 📈

#درخواستی #سکارون ۹۹/۹/۳۰📉 حمایت اصلی ۱۳۹۰۰🏴☠ حد ضرر ۱۳۰۰۰🏁 هدف اول ۱۸۶۷۰🏁 هدف بلند مدتی ۳۳۶۰۰👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0