حمید کوشکی (تحلیل بنیادی)
1399/10/09
13:22
در کنار هم قرار دادن نمودار ۱ و ۲ نشان میدهد مسیر کسب سود (زیان) بانک ها از دو بخش تشکیل می گردد و برای ساده سازی موضوع این دو بخش عبارت هستند از: ...

در کنار هم قرار دادن نمودار ۱ و ۲ نشان میدهد مسیر کسب سود (زیان) بانک ها از دو بخش تشکیل می گردد و برای ساده سازی موضوع این دو بخش عبارت هستند از:


۱) بخش عملیاتی


۲) بخش غیر عملیاتیحذف اثر درآمدهای سرمایه گذاری و سود (زیان) تسعیر از درآمدهای کلی و مقابله آن با هزینه ها ما را از نمودار یک به نمودار دو می رساند تا کمی موضوع شفاف تر شود. البته باید توجه کنید تسعیر دارایی های ارزی مطابق با گزارشات قبل بانک ملت در زمان عدم دسترسی به منابع ارزی توام با شناسایی هزینه مطالبات مشکوک الوصول است که با اعمال اثرات این موضوع مثلا بانک ملت از انتهای نمودار به بخش وسط منتقل می گردد اما با این حال درآمد گزارش شده در صورت مالی و آنچه به عنوان Bottom Line دیده می شود بسیار کمتر از درآمد تعدیل شده است (نمودار دو).


تحول خاصی فعلا در صنعت بانکداری صورت نگرفته است و البته بانک هایی که پیشتر از بخش عملیاتی خوب کار می کردند امروز هم مناسب هستند.برای اینکه بگوییم چشم انداز بسیار عالی است باید مجموعه از اطلاعات را کنار هم قرار دهیم و صرف اینکه بگوییم اسپرد فلان بانک مثبت شده (تفاوت نرخ وام دهی و وام گیری) نمی تواند تنها ورودی تصمیم گیری باشد. باید سوالاتی را پرسید و جواب داد:۱) هزینه تشکیلاتی در حال کاهش یا مدیریت است؟


۲) مدیریت صحیح روی منابع صورت میگیرد؟


۳) اعتبار سنجی و سطح مدیریت ریسک بهبود یافته است؟


۴) سطح وام های سمی و تکلیفی در حال کاهش و یا مدیریت است؟


و...


تا حدودی نسبت به قبل پاسخ سوالات بالا مثبت است اما به قدری نیست که از تحول صحبت کنیم و بخش قابل توجه سودهای گزارش شده از محل سرمایه گذاری ها و تسعیر بوده و این بخش نیز مدیون جهش ارزی و رونق بازارها بوده است. بنابراین رکود در بازارها اثرات این بخش را کمرنگ خواهد کرد. البته ناگفته نماند باتوجه به نرخ ارز مبنای تسعیر بانک ها و تفاوت فاحش آن با نرخ نیما و آزاد این امکان وجود دارد که تا چند سال این درآمد تسعیر با شدت های متفاوت وجود داشته باشد.انتهای خبر

0
0