کانال تحلیلی پارسیس
1399/09/23
07:57
#پیشران های بازار -رشد 182% نرخ ورق فولاد مبارکه (سال) -رشد 196% کاتد مس فملی (سال) -رشد 161% پلی اتیلن (سال) -رشد 129% دلار نیمایی (سال) -رشد 23...

#پیشران های بازار-رشد ۱۸۲٪ نرخ ورق فولاد مبارکه (سال)


-رشد ۱۹۶٪ کاتد مس فملی (سال)


-رشد ۱۶۱٪ پلی اتیلن (سال)


-رشد ۱۲۹٪ دلار نیمایی (سال)-رشد ۲۳٪ فولاد CIS در یک ماه گذشتهمنبع : کیانکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0