کانال افزایش سرمایه
1399/12/06
12:47
#زماهان #افزایش_سرمایه 🔶 آگهی ثبت افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 400,000 میلیون ریال 🔺 میزان افزایش سرمایه : 730,000 میلیون ریال 🔰 درصد افزایش س...

#زماهان #افزایش_سرمایه🔶 آگهی ثبت افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۷۳۰,۰۰۰ میلیون ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۱۸۲٪📅 تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۷۳۰,۰۰۰ میلیون ریال۱۳۹۹/۱۲/۰۶مشاهده ا طلاعیه🔗🔽🔽🔽⤵️


──────╰┅─────┅╯

انتهای خبر

0
0