سهم گلچین
1401/03/18
08:23
#بنو اطلاعیه 1401/03/17 *بیمه تجارت نو* 12 ماهه منتهی به 1400/12/29(حسابرسی نشده) مبلغ 3 ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود 100 درصد کاهش سود خ...

#بنو


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۷


*بیمه تجارت نو*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۱۰۰ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته




#دتوزیع


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۷


*توزیع داروپخش*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۴۲۴۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۹۳ درصد




#خچرخش


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۷


*چرخشگر*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۵۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۱۵ درصد




#پارتا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۷


*مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده


تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۲,۲۰۲,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴,۷۱۰,۶۴۷ میلیون ریال (معادل ۱۱۴درصد)


از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها




#شفا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۷


*سرمایه گذاری شفادارو*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۶۸۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۲۸ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته



انتهای خبر

0
0