بورس۲۴
1401/03/05
14:21
مقایسه روند فروش در «حریل»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ریل پرداز سیر در مدت ۲ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ میلیارد تومان درآمد به دست آورد.

مقایسه روند فروش در «حریل»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ریل پرداز سیر در مدت ۲ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ میلیارد تومان درآمد به دست آورد. در اردیبهشت ماه سال قبل نیز درآمد ۳۴ میلیارد تومانی را ثبت کرد.

حریل
حریل
انتهای خبر

0
0