کدال۳۶۰
1400/01/16
14:09
#ویسا گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1398/12/29 شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا با فایل های پی...

#ویسا


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۰-۰۱-۱۶ ۱۴:۰۹:۴۴ (۷۳۴۰۶۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0