حسین زمانی
1399/10/06
01:08
📉📈تحلیل: 📊 تحلیل نماد: زاگرس ⚙️ صنعت:محصولات شیمیایی 🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه 📉📈تحلیل: سهم همراه با شکست سقف تاریخی و پولبک به آن ه...

📉📈تحلیل : 📊 تحلیل نماد: زاگرس⚙️ صنعت:محصولات شیمیایی🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه📉📈تحلیل: سهم همراه با شکست سقف تاریخی و پولبک به آن همچنین حجم معاملات بسیار بالا، پیش‌بینی می‌شود درصورت تثبیت در بالای سقف شکسته شده، میتوان امیدوار به ادامه مسیر صعودی و رسیدن به محدوده مشخص شده باشیم.

انتهای خبر

0
0