حمید کوشکی (تحلیل بنیادی)
1400/01/08
00:04
از سری گزارشات با تحلیلگر (گزارش رایگان) عملکرد صنعت پالایشگاه در این گزارش کاربردی که به صورت فصلی و سالیانه است، شما می توانید: ✍مقادیر فروش ف...

از سری گزارشات با تحلیلگر (گزارش رایگان)عملکرد صنعت پالایشگاهدر این گزارش کاربردی که به صورت فصلی و سالیانه است، شما می توانید:✍مقادیر فروش فصلی شرکت ها


✍ارزش فروش فصلی شرکت ها


✍بهای تمام شده فصلی شرکت ها


✍متوسط نرخ فروش هر بشکه برای هر شرکت


✍متوسط بهای فروش هر بشکه برای هر شرکت


✍کرک اسپرد هر شرکت


✍کرک اسپرد صنعت


✍مقدار، ارزش و متوسط نرخ موجودی هر شرکت


✍مقادیر فروش سالیانه هر شرکت به تفکیک محصول


✍سهم فروش هر شرکت از محصول عمده بنزین، نفت گاز و نفت کورهرا مشاهده فرماییداز کنار گزارش ساده نگذرید، زمان زیادی صرف تهیه آن شده 🙂دانلود
انتهای خبر

0
0