بورس۲۴
1401/02/24
18:30
«فروژ» از فروردین ماهه خود گزارش داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴، شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به فروردین ماه خود رامنتشر کرد.

«فروژ» از فروردین ماهه خود گزارش داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به فروردین ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در دوره ۱ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۱ از فروش محصولات خود ۱۵۸ میلیارد تومان درآمد کسب نمود


فروژ
انتهای خبر

0
0