مبین تحلیل
1399/08/25
08:53
📌#پیش_گشایش 🔸صفوف خرید بازار: #خساپا، #خودرو، #وبصادر و.... 🔸صفوف فروش بازار: #وآیند، #خصدرا، #لکما #کیسون و.... ➖➖➖➖➖➖➖

📌#پیش_گشایش🔸صفوف خرید بازار: #خساپا، #خودرو، #وبصادر و....


🔸صفوف فروش بازار: #وآیند، #خصدرا، #لکما #کیسون و....


➖➖➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0