بورس آموز
1399/11/06
16:44
🔔در پایان بازار 📆 #تاریخ : 6 بهمن ماه 99 ‏___________________________________ ⭕️ چینش سهام از نظر صفهای خرید و فروش ‏🟢 تعداد صف های خرید: 111 💰 ا...

🔔در پایان بازار


📆 #تاریخ : ۶ بهمن ماه ۹۹


___________________________________⭕️ چینش سهام از نظر صفهای خرید و فروش🟢 تعداد صف های خرید: ۱۱۱


💰 ارزش صف های خرید: ۱۲۸۴ میلیارد تومان🔴 تعداد صف های فروش: ۲۵۳


💰 ارزش صف های فروش: ۱۴۱۷ میلیارد تومان


___________________________________⭕️چینش سهام از نظر درصد تغییر قیمتی🟩تعداد ۱۳۳ نماد بیش از ۳٪


🟦تعداد ۲۶ نماد بین ۰.۵٪ تا ۳٪


⬜️تعداد ۶۳ نماد بین ۰.۵-٪ تا ۰.۵٪ (محدوده صفر تابلو)


🟧تعداد ۶۱ نماد بین ۰.۵-٪ تا ۳-٪


🟥تعداد ۳۶۱ نماد بیش از ۳-٪


___________________________________⭕️برترین ها✅ برترین صف خرید: #سپیدار به ارزش ۲۳۹ میلیارد تومان


❌ برترین صف فروش: #گدنا به ارزش ۷۴ میلیارد تومان⚡️⚡️انتهای خبر

0
0