بورس پرس
1399/08/18
09:40
درآمد ۴۹۰ هزار میلیارد تومانی شرکت نفت و رقم فروش به پالایشگاه ها

مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت نفت در سال ۹۷ بالغ بر ۴۹۰.۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۸ درصد آن ناشی از فروش نفت خام داخلی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، گزارش صورت مالی شرکت نفت در سال ۹۷ منتشر شد که براین اساس، مجموع درآمدهای عملیاتی آن بالغ بر ۴۹۰.۲ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۴۸ درصد درآمد ناشی از فروش نفت خام داخلی است. بقیه درآمدها شامل صادرات نفت ، میعانات گازی صادراتی و داخلی و فروش گاز، مایعات گازی است.مجموعا بیش از ۸۰ درصد معادل ۳۹۵.۷ هزار میلیارد تومان درآمدها از محل فروش نفت خام داخلی و صادراتی و ۱۶ درصد معادل ۷۸.۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش میعانات گازی داخلی و صادراتی تامین شده و مابقی درآمدها ناشی از فروش گاز، مایعات گازی و سایر است.


بهای نفت خام تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی طبق بند الف ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ بر مبنای ۹۵ درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی (که توسط وزارت نفت اعلام شده) محاسبه شده است.


درآمد ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی


بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان از فروش نفت خام صادراتی بصورت نقدی، ۳.۷ هزار میلیارد تومان از فروش نفت خام صادراتی بصورت نقدی و تخصیص داده شده به بند ق تبصره ۲ قانون بودجه ۹۳ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ۱۲.۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش نفت خام صادراتی، فروش بابت تسویه قراردادهای بیع متقابل بوده است.همچنین بیش از ۱۶.۷ هزار میلیارد تومان از فروش میعانات گازی صادراتی بصورت نقدی، ۶.۳ هزار میلیارد تومان از فروش میعانات گازی صادراتی بصورت نقدی و تخصیص داده شده به بند ق تبصره ۲ قانون بودجه ۹۳ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ۱۶۸ میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش میعانات گازی صادراتی، فروش بابت تسویه قراردادهای بیع متقابل بوده است.فروش میعانات گازی صادراتی شرکت نفت بصورت نقدی در سال ۹۷ مجموعا ۴ میلیارد و ۴۸ میلیون دلار معادل ۱۶.۷ هزار میلیارد تومان بوده و بیش از ۴۲ درصد معادل ۱.۷ میلیارد دلار بابت صادرات میعانات گازی تولیدی کنگان بوده است.درآمد ناشی از فروش میعانات گازی داخلی


کل فروش میعانات گازی داخلی شرکت نفت بصورت ریالی در سال ۹۷ صورت گرفته و مجموعا به ۵۵.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. حدود ۷۱ درصد این رقم معادل ۳۹.۲ هزار میلیارد تومان درآمدها ناشی از فروش میعانات گازی به شرکت ملی پالایش و پخش بوده است.بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی طبق بند الف ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ بر مبنای ۹۵ درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی (که توسط وزارت نفت اعلام شده) محاسبه شده است.


درآمدهای حاصل از فروش گاز، مایعات گازی و سایردرآمد شرکت نفت از فروش گاز به شرکت ملی گاز در سال ۹۷ براساس تبصره ۴ ماده ۷ قرارداد منعقده فی مابین دولت به نرخی که توسط وزارت نفت به شرکت‌های ملی گاز و نفت ابلاغ می شود، محاسبه شده است.


میزان فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه ها


درآمد شرکت نفت از فروش نفت خام به شرکت ملی پالایش و پخش در سال ۹۷ بالغ بر ۲۳۳.۵ هزار میلیارد تومان بوده که از محل فروش ۶۰۴ میلیون و ۳۰ هزار بشکه نفت خام محقق شده است. به عبارتی میزان فروش نفت خام توسط شرکت نفت به شرکت ملی پالایش و پخش حدود ۱.۶ میلیون بشکه در روز بوده است.


درآمد شرکت نفت از فروش میعانات گازی به شرکت ملی پالایش و پخش در سال ۹۷ بالغ بر ۳۹.۲ هزار میلیارد تومان بوده که از محل فروش ۹۸.۹ میلیون بشکه میعانات گازی محقق شده است. به عبارت دیگر میزان فروش میعانات گازی توسط شرکت نفت به شرکت ملی پالایش و پخش حدود ۲۷۱ هزار بشکه در روز بوده است.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیام


انتهای خبر

0
0