پایگاه خبری انتخاب
1399/08/21
17:36
محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده اصولگرا، در گفت‌وگو با «انتخاب» مطرح کرد: 🔹احتمال تجدید نظر درمورد لوایح FATF بعد از بازگشت آمریکا به برجام / انتخا...

محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده اصولگرا، در گفت‌وگو با «انتخاب» مطرح کرد:🔹احتمال تجدید نظر درمورد لوایح FATF بعد از بازگشت آمریکا به برجام / انتخابجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲RzB


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0