چارتیست بورس
1399/08/25
09:02
بازدهی گروه خدمات فنی و مهندسی ✅ دوره سه ماهه ✅ بیشترین بازدهی مثبت مربوط به نماد #تپولا با ۱۰۷٪ می‌باشد ✅ بیشترین بازدهی منفی مربوط به نماد های...

بازدهی گروه خدمات فنی و مهندسی ✅دوره سه ماهه ✅بیشترین بازدهی مثبت مربوط به نماد #تپولا با ۱۰۷٪ می‌باشد ✅بیشترین بازدهی منفی مربوط به نماد های #رنیک و #رمپنا با ۴۹٪ می باشد ✅انتهای خبر

0
0