نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1400/01/08
10:40
#ثبهساز کسانی که دنبال نوسان هستند سهم میتونه یه 20% نوسان بده

#ثبهساز کسانی که دنبال نوسان هستند سهم میتونه یه ۲۰٪ نوسان بده


انتهای خبر

0
0