کدال۳۶۰
1401/03/02
12:09
#بکابل #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/01/31 ▪️ شرکت سیم و کابل ابهر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/01/31 معادل 25,853 میلیون ریا...

#بکابل


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱▪️ شرکت سیم و کابل ابهر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ معادل ۲۵,۸۵۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل تغییری نداشته است.▪️«بکابل» با سرمایه ثبت شده ۱,۰۲۳,۷۵۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲۵,۸۵۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه ماه قبل تغییری نداشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۲ ۱۲:۱۰:۲۴ (۸۸۳۵۶۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0