کارگزاری آبان
1401/05/31
15:31
📊#تجلی اطلاعیه 1401/05/31 *تجلی توسعه معادن و فلزات* افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ موضوع مزایده:وا...

📊#تجلی


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱


*تجلی توسعه معادن و فلزات*


افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


موضوع مزایده:واگذاری گواهی کشف محدوده مروست خاوری با ماده معدنی پلاسرمونازیت استان یزد


طرف برگزارکننده :سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور


شرح مزایده (شامل تصریح شرکت در آن و نه نتیجه):شرکت در مزایده واگذاری گواهی کشف محدوده مروست خاوری با ماده معدنی پلاسرمونازیت استان یزد
انتهای خبر

0
0