نوآوران امین
1399/08/11
14:01
آسیا سیر ارس(#حآسا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 40 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه...

آسیا سیر ارس(#حآسا)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)



✅ افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۹۶۴,۰۴۴ میلیون ریال به مبلغ ۱,۳۴۶,۰۹۹ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۷۲ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۱۲ ریالی به ازاء هر سهم



تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal



انتهای خبر

0
0