پارسیس تحلیل
1400/12/24
11:48
#حریل 🟢 شرکت ریل پرداز سیر 🔹 سرمایه : 373میلیارد تومان 🔹سود فصلی هر سهم1400 : بهار (20 ریال) - تابستان (50ریال)- پاییز (32 ریال). 🔹سود فصلی هر...

#حریل🟢 شرکت ریل پرداز سیر🔹 سرمایه : ۳۷۳میلیارد تومان🔹سود فصلی هر سهم۱۴۰۰ : بهار (۲۰ ریال) - تابستان (۵۰ریال)- پاییز (۳۲ ریال).


🔹سود فصلی هر سهم۱۳۹۹ : بهار (۱۷ ریال) - تابستان (۴۰ ریال ) - پاییز (۶۰ ریال ) - زمستان (۲۷ ریال ).
❇️افزایش سرمایه شرکت از ابتدای ۱۳۹۹: ۴۱ میلیارد تومان (۱۲ درصد)📉اندیکاتورRSIا => ۵۳


📉 اندیکاتورMFIا => ۵۰


📉میانگین قیمت۵۰ روزه=> ۲۲۴۶ ریال


📉حجم روز به متوسط ماهانه=> ۱.۶ برابر
✔️بازدهی از ابتدای ۹۹: منفی ۲۹ ٪


✔️بازدهی از ابتدای ۱۴۰۰ : منفی ۶۱ ٪


✔️بازدهی از سقف تاریخی ۱۳۹۹ :منفی ۷۶ ٪


✔️بازدهی از کف ۱۴۰۰: منفی ۳۹ ٪


✔️بازدهی از سقف تابستان ۱۴۰۰: منفی ۵۹ ٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0