کدال۳۶۰
1399/11/06
16:05
#فسازان #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30 ▪️ شرکت غلتک سازان سپاهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 معادل 979,077 میلیون ...

#فسازان


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰▪️ شرکت غلتک سازان سپاهان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معادل ۹۷۹,۰۷۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۵٪ افزایش داشته است.▪️«فسازان» با سرمایه ثبت شده ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۰,۴۹۴,۸۶۴ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۰٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۱-۰۶ ۱۶:۰۵:۰۲ (۷۱۶۵۷۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0