حامیان بورس ایران
1399/11/13
23:32
⚫️ #خگستر ⚫️ فردا #چهلم مرحوم #خگستر است برای چهلمین روز متوالی داره منفی میخوره این بزرگوار مجلس عزاداری زنانه و مردانه سهامداران این مرحوم فردا...

⚫️ #خگستر ⚫️فردا #چهلم مرحوم #خگستر است


برای چهلمین روز متوالی داره منفی میخوره این بزرگوارمجلس عزاداری زنانه و مردانه سهامداران این مرحوم فردا برگزار میشه!وا بده دیگه لعنتی، هر روز هر روز صف فروش!

انتهای خبر

0
0