کارگزاری آبان
1401/03/28
08:51
📊#مارون اطلاعیه 1401/03/28 *پتروشیمی مارون* 12ماهه منتهی به 1400/12/29شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۹,۲۲۵ ريال سودبه ازای هر سهم محقق نمود....

📊#مارون


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*پتروشیمی مارون*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۹,۲۲۵ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۳۲ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۲۰,۳۰۷ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۳۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0