بانی فام
1399/10/08
13:21
#شپنا احتمال 7% ضرر و سقوط قیمت تا محدوده 12826 ریال در چند روز آینده ▫️روند کلی کوتاه مدت : نزولی ▫️پایداری روند : متوسط ▫️شتاب افزایش قیمت : م...

#شپنا


احتمال ۷٪ ضرر و سقوط قیمت تا محدوده ۱۲۸۲۶ ریال در چند روز آینده


▫️روند کلی کوتاه مدت : نزولی


▫️پایداری روند : متوسط


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0