بورس۲۴
1401/02/24
08:24
«فروژ» از عملکرد خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۷۲۳۹ ریال سود محقق کرد .

«فروژ» از عملکرد خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۷۲۳۹ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۱۵۵ درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش ۲۰۲ درصدی به ۹۱۹ میلیارد تومان و سود خالص به ۷۹۶ میلیارد تومان رسید.


فروژ 12 ماهه 1400
انتهای خبر

0
0