کدال۳۶۰
1400/05/05
10:19
#وسگیلا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/04/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 از محل واگذاری ...

#وسگیلا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسگیلا با سرمایه ثبت شده ۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۲۴۹,۸۱۱ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای تیر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۴۳,۴۱۸,۴۳۴ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱۰٪ به مبلغ ۱۵۸,۱۶۸,۹۲۱ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۰۵-۰۵ ۱۰:۱۹:۵۷ (۷۷۷۰۰۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0