سیگنال یاب روزانه
1402/02/15
23:31
سهام خروجی فیلتر #حجم_مشکوک در آخرین روز معاملاتی (چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت) #آسیا #وامیر #فزرین #رافزا #شپاس #وملت #ثاصفا #فبیرا #شلرد

سهام خروجی فیلتر #حجم_مشکوک در آخرین روز معاملاتی


(چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت)#آسیا


#وامیر


#فزرین


#رافزا


#شپاس


#وملت


#ثاصفا


#فبیرا


#شلردانتهای خبر

0
0