محمود رحمانی
1399/09/17
12:30
و اکثریت سهام در اخر بازار جم کردن از هیجان زده ها و خریدن روز خوش تا فردا🌺

و اکثریت سهام در اخر بازار جم کردن از هیجان زده ها و خریدنروز خوش تا فردا🌺

انتهای خبر

0
0