بورس۲۴
1401/02/11
11:50
توضیحات «وثنو» در خصوص تغییرات سود

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین در خصوص دلایل تغییرات سود شفاف سازی نمود.

توضیحات «وثنو» در خصوص تغییرات سود

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین در خصوص دلایل تغییرات سود شفاف سازی نمود.


وثنو بیان داشت علت کاهش ۸۵ درصدی سود نسبت به دوره قبل ناشی از روند نزولی شاخص کل و خودداری از فروش سهام بوده است.

وثنو
انتهای خبر

0
0