تارگت بورس
1399/08/23
18:04
📊#بساما_بروزرسانی 🔷سه شنبه بررسی و پیشنهاد گردید تارگت های پیش رو 2250 و 2450 عبور از محدوده 2450 تارگت 3100 را فعال خواهد کرد همچنان نگهداری...

📊#بساما_بروزرسانی🔷سه شنبه بررسی و پیشنهاد گردید
تارگت های پیش رو ۲۲۵۰ و ۲۴۵۰عبور از محدوده ۲۴۵۰ تارگت ۳۱۰۰ را فعال خواهد کرد
همچنان نگهدارینمودار ساده و گویاست💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۲۳ آبان ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0